Spijker op zn kop

DESIGNABLE
                  hoogst eigenwaardig

Hoe wij de spijker op zijn kop slaan: volgt hier zo spoedig mogelijk.